Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie knihovny

Krátce z historie knihovny v Nové Včelnici

Historie knihovny v Nové Včelnici (dříve Novém Etinku) spadá až do roku 1862. Od tohoto roku působil v Nové Včelnici (Novém Etinku) první vzdělávací spolek „Řemeslnická beseda“. Jeho spolková místnost byla v hostinci „U černého orla“ (Chramostova, později Hrůzova hospoda), kde byla i spolková knihovna. Zde byl knihovníkem Emanuel Kejst a od roku 1919 byl knihovníkem veřejné obecné knihovny.

V roce 1885 byla založena knihovna Národní jednoty Pošumavské, která byla umístěna v hostinci u Setunských.

Obecní knihovna byla zřízena 28. února 1920, převzetím knihovny Řemeslnické besedy v ceně 1 000 Kč. Knihovna byla umístěna v obecním domě a obec na ní ročně přispívala 1 000 Kč.

V roce 1923 byla veřejná obecní knihovna spravovaná knihovní radou přemístěna do domu Jana Setunského, hostinského čp. 132.

V roce 1927 čekalo knihovnu další stěhování, tentokrát do sokolské sborovny v zámku z dosavadní místnosti v hostinci Jana Setunského. Další stěhování se dočkala v roce 1932 do zasedací síně v radnici.

V roce 1940 proběhla velká revize knih. Revize knihovny obecní se prováděla po domácku podle úředního seznamu zakázaných kniha a řídící učitel Palata a Růžena Hřavová, knihovnice, vyškrtávali ze seznamu knihy s poznámkou „opotřebované – zničené“ a v tajných úkrytech střádali dobré a cenné české knihy pro lepší časy.

Až v roce 1946 se knihovna dočkala vhodných prostor – MNV se postaral o trvalé umístění veřejné obecní knihovny, která po celou dobu své činnosti neměla dosud stálé vhodné místnosti. Pronajal k tomu účelu prostornou místnost někdejší Baťovy prodejny v Králkově domě čp. 19 na náměstí a vybavil ji potřebnými skříněmi a stoly. Knihovnu zreorganizoval vedoucí Eduard Palata, řídící učitel s knihovnicí Růženou Hřavovou.

Roku 1951 byl knihovníkem ustanoven tovární dělník František Emr.

V roce 1952 má knihovna 1 500 svazků, značným podílem se účastní na osvětové a kulturní práci MNV. 25 % čtenářů z řad mladých občanů z celkového počtu 270 čtenářů dává průměr 1 knihy pro 1 čtenáře na 1 týden.

22. prosince 1966 poděkoval na plenární schůzi MNV předseda školské a kulturní komise s. Lukeš s. Františku Emrovi, dlouholetému knihovníkovi naší obce za jeho práci a předal mu čestné uznání ONV v J. Hradci. Novou knihovnicí byla Adéla Hrůzová. Knihovna je nyní přemístěna do budovy bývalé obecné školy. Knihovna má 3 820 svazků.

Rok 1967 je také pro knihovnu velmi významný, dochází k profesionalizaci. Knihovnu navštěvuje 196 čtenářů, její fond obsahuje 3 565 svazků.

V roce 1983 je vybudovaná nová místní lidová knihovna v bývalé obecné škole.

Statistická čísla z roku 1984 svědčí o velmi dobré činnosti MLK. Počet čtenáů vzrostl na 575, bylo půjčeno 20 413 knih. Zvýšila se kulturně výchovná činnost. Z plánovaných 21 akcí bylo uskutečněno 26 besed pro žáky ZŠ, ŠD a MŠ. Bylo upraveno 54 nástěnek a uspořádáno 28 výstavek knih, z toho 1 prodejní výstava knih našich i sovětských autorů k Měsíci čs. – sovět. Přátelství. Do knihovny bylo zakoupeno 405 knih.

V roce 1985 bylo uskutečněno 17 besed zaměřených k 40. výročí osvobození. Bylo připraveno 31 výstavek knih a 46 nástěnenk. Zlepšil se estetický vzhled knihovny instalováním nových regálů. Byla dokončena revize knihovního fondu. Nově se zakládal systematický katalog pro naučnou literaturu. MLK plní funkci střediskové knihovny a má ve svém obdobu 12 vesnických knihoven. Tyto knihovny metodicky vede, kontroluje jejich činnost, provádí revizi knihovního fondu posílá soubory knih. Vedoucí knihovny Bohumila Čermáková se přihlásila do krajské soutěže „Budujeme vzornou knihovnu“.

V roce 1986 bylo konstatováno, že MLK je velmi navštěvované kulturní zařízení a dosahuje ve své práci příznivých výsledků. Má už 525 zapsaných čtenářů, což je o 27 více než ve stejném období loňského roku. V rámci kulturně výchovné činnosti uspořádala letos knihovna 15 besed, 32 výstavek a 38 nástěnek tematicky zaměřených k významným politickým a kulturním výročím. V květnu 1986 obdržela MLK čestné uznání JčKNV za výsledky dosažené v krajské soutěži Budujeme vzornou knihovnu.

Za rok 1987 bylo nakoupeno 555 knih. Místní lidová knihovna má přes 11 tisíc svazků. O velkém zájmu o knihy svědčí skutečnost, že za rok 1987 bylo zapsáno 581 čtenáů a bylo vypůjčeno 23 111 knih a časopisů. Nedílnou součástí práce knihovny byla kulturně výchovná činnost, především zaměřená na práci s dětmi a mládeží. Akce knihovny: výstava knih (54), nástěnky (67), besedy (30) jsou zaměřeny k současnému mírovému hnutí, vztahu k regionu, k výchovně vzdělávacímu systému „Mládež a kultura“, k propagaci významných společenských a kulturních výročí roku.

V roce 1988 má již knihovna přes 12 tisíc svazků, celkem bylo vypůjčeno 25 231 knih a časopisů. Nedílnou součástí práce knihovny je kulturně výchovná činnost, především zaměřená na práci s dětmi. Knihovnice B. Čermáková se přihlásila do celostátní soutěže Naše knihovna a byla oceněna čestným uznáním ministerstva kultury ČSR.

V roce 1989 bylo zakoupeno 631 knih, vypůjčeno 24 570 knih a časopisů. MLK měla ve svém metodickém obvodu ještě 10 knihoven – Bednárec, Horní Radouň, Hostějeves, Jarošov, Kamennný Malíkov, Kostelní Radouň, Vlčetínec a Zdešov.

 

Příspěvky

Co nás čeká v listopadu 2013?

1. 11. 2013

 

Co nás čeká v listopadu 2013
Cestopis s jezevčíkem
 
1. a 2. listopadu – výtvarná dílna – „Halloweenská výtvarná dílna“
 
6. listopadu – „Podzimní výtvarná dílna“
 
6. listopadu – od 15 hodin – Senior klub – sál hotelu Jelen
 
8. listopadu – výtvarná dílna – „Namaluj si svého jezevčíka“
 
13. listopadu – „Recitační den“
 
13. listopadu – „Básničková výtvarná dílna“
 
15. listopadu – Den vězněných spisovatelů – Co to je, proč to je?
 
20. listopadu - Světový den dětí – ohýnek na zahradě – pouštění vlaštovek
 
22. a 23. listopadu – výtvarná dílna – „Vánoce se blíží“
 
27. listopadu – výtvarná dílna – „Nejmoudřejší je číslo – Hrajeme si s čísly – číslo 3“
 
30. listopadu – Den pro dětskou knihu – Den otevřených dveří – výtvarná dílna – „Vyrob si svého Igráčka“
 
 
 
 
 
Výstava knih  - MDT 3 a další (společenské vědy)
Výstava – „Helena Zmatlíková“
 
Vědomostní testy - „Nejmoudřejší je číslo – Hrajeme si s čísly – číslo 3“,
„ Helena Zmatlíková známá i neznámá“, „Znáš jezevčíky“, „Výročí v měsíci“, „Cestujeme po Asii – Turecko“
 

Co nás čeká v říjnu 2013?

27. 9. 2013

 

tyden-knihoven-2013-male-logo.gifMěstská knihovna Nová Včelnice
Co nás čeká v říjnu 2013
Říjen – Co mně ryba vyprávěla
 
30. září – 6. října – Týden knihoven – S námi jen all inclusive!
 
1. října – Setkání knihovníků a starostů v rámci Týdne knihoven v Městské knihovně Nová Bystřice
 
2. října – vyhlášení literární soutěže „Hrajeme si s čísly“
 
2. října – Senior klub – od 15 hodin – sál hotelu Jelen
 
2. října – výtvarná dílna – Nejmoudřejší je číslo – Hrajeme si s čísly – číslo 2
 
3. října – slavnostní předání ceny Městská knihovna roku 2013 v Praze
 
4. a 5. října – výtvarná dílna – „Naše zvířata“
 
4. a 5.října – povídání o zvířatech k Světovému dni zvířat
 
9. října – Poštovní výtvarná dílna v rámci Světového dne pošty
 
11. a 12. října – Duhové knížky
 
16. října – veřejné čtení „ Co mně ryba vyprávěla“
 
16. října – výtvarná dílna - „Naše stromy“
 
18. a 19. října – výtvarná dílna – Nejmoudřejší je číslo – Hrajeme i s čísly – číslo 2
 
25. a 26. října – knihovna uzavřena z důvodu konání voleb
 
27. října – divadlo – Sluha dvou pánů – sál hotelu Jelen
 
30. října – Prázdninová výtvarná dílna - Podzim
 
Výstava knih  - MDT 2 (náboženství, teologie, křesťanství)
Výstava – Poznáváme stromy podle větviček
Výstava – Obálky čtenářských deníků – výtvarné práce žáků 4. A
 
Vědomostní testy - „Nejmoudřejší je číslo – Hrajeme si s čísly – číslo 2“,
„ Výročí v měsíci“, „Poznáváme zvířata“, „Co čteme?“ „Naše strom

 

y“

 

 

 

Co nás čeká v září 2013?

3. 9. 2013

 

Září – Puf a Muf – zítra jdeme do školy
 
 
 
2. září – „Hurá, hurá, škola volá“. Také Puf a Muf jde do školy – přivítání prvňáčků první školní den
 
4. září – výtvarná dílna – Nejmoudřejší je číslo – Hrajeme si s čísly – číslo 1
 
6. a 7. září – výtvarná dílna – Můj rozvrh hodin
 
11. září – výtvarná dílna - Puf a Muf
 
13. a 14. září – výtvarná dílna – Nejmoudřejší je číslo – Hrajeme si s čísly – číslo 1
 
18. září – výtvarná dílna – Moje ekologické auto
 
19. září – návštěva komise ze soutěže Městská knihovna roku 2013
 
20. a 2. září – výtvarná dílna – Dopravní značky
 
25. září – Evropský den jazyků – Kolika jazyky se dorozumíš  ty? – povídání o jazycích
 
27. září – výtvarná dílna – Podzimní obrázky
 
28. září – 3. Svatováclavský koncert – kostel od 17:00 hodin
 
 
 
 
 
Výstava knih  - MDT 1 a další (filozofie – psychologie)
Výstava – Pokémoni a jejich kamarádi – výstava postaviček z plastelíny Mirka Macháně
 
Vědomostní testy - „Nejmoudřejší je číslo – Hrajeme si s čísly – číslo 1“,
„ Školní test o škole“, Poznáváme dopravní značky“, „Výročí v měsíci“, „Cestujeme po Asii – Tchaj-wan“, „Puf a Muf“
 

Co nás čeká v srpnu 2013

1. 8. 2013

 

Co nás čeká v srpnu 2013
Srpen – Bylo jednou jedno loutkové divadlo
 
 
 
2. a 3. srpna – Další prázdninové výtvarné dílny
 
 
 
7., 9. a 10. srpna – výtvarná dílna – „Loutkové divadlo“
 
 
 
14. srpna – Prázdninová výtvarná dílna
 
 
 
16. srpna – z důvodu rekonstrukce topení a vstupního schodiště knihovna uzavřena
 
17. srpna – knihovna uzavřena z důvodu oslav
 
 
17. srpna – Novovčelnická pouť aneb oslava 40. výročí Novovčelnického zpravodaje
 
17. srpna – 10:00 hodin – vyhodnocení výtvarné soutěže Řemesla našich předků aneb nahlédnutí do zmizelého světa poctivých řemesel – Včelař, včelařství, voskáři či brtníci
 
od 21. srpna cca do 18. září – omezený provoz dětského koutku z důvodu výměny ústředního topení a opravy vstupního schodiště (vstup před schodiště Přestupkové komise)
 
28. srpna – výtvarná dílna – „Rozvrhy do školy“
 
 
31. srpna – 14:00 – sportovní stadión – Pohádkový les
 
 
 
 
 
Výstava knih o divadle
 
 
Vědomostní testy - „Proč slavíme den mládeže?“, „Prázdninové testy“, „Něco o divadle“, „Výročí v měsíci“, „Cestujeme po Asii – Tadžikistán“
 

Co nás čeká v červenci 2013?

1. 7. 2013

 

Co nás čeká v červenci 2013
Červenec – U nás ve Švandaluzii
 
 
 
 
7. července – II. Varhanní koncert – kostel
 
 
 
10. – 13. července bude knihovna uzavřena
 
 
 
10. července – výlet na Hračkobraní
 
 
 
17., 19. a 20.  července – Prázdninová výtvarná dílna
 
 
 
24., 26. a 27. července – výtvarná dílna „Jak vypadá UFO“
 
 
 
Výstava knih o záhadách
 
 
Vědomostní testy - „Jak vypadá UFO?“, „U nás ve Švandaluzii“, „Výročí v měsíci“, „Cestujeme po Asii – Sýrie“
 

Co nás čeká v červnu 2013?

1. 6. 2013

 

Červen – Co dělá vítr, když nefouká
 
 
3. května – 19. června – 4. ročník soutěže Kamarádi moudrosti – každý výpůjční den jedna otázka - pokračování
 
1. června – Den dětí – hry s balonky
 
1. června – výtvarná dílna – „Řemesla – včelařství a včelaři“
 
1. června – 7. června – Týden čtení dětem – 3. ročník
 
5. června – veřejné čtení – „Co všechno ilustrovala Helena Zmatlíková?
 
5. června – výtvarná dílna – „Panáčci pro potěšení“
 
7. června – 8. setkání dětí, knihovnic a starostů z Kamenice nad Lipou, Jarošova nad Nežárkou, Nové Včelnice a Žirovnice – tentokrát v Žirovnici (pouze vybraní dětští čtenáři)
 
8. června – výtvarná dílna – Muzejní noc
 
12. a 14. června -  výtvarná dílna – „Přání pro tatínky aneb Den otců“
 
19. června – 15 hodin – vernisáž výstavy – „Řemesla – včelařství a včelaři“
 
21. června – Pasování čtenářů – předávání knih prvňáčkům – Už jsem čtenář – hravé dopoledne v knihovně – spolupráce prvňáčků a osmáků
 
25. června – vyhlášení Velké čtenářské soutěže Kamarádi moudrosti
 
29. června – knihovna bude uzavřena
 
Výstava knih o myslivosti
Výstava knih Heleny Zmatlíkové
 
Vědomostní testy - „Test o myslivosti“, „Co dělá vítr, když nefouká?“, „Výročí v měsíci“, „Cestujeme po Asii – Spojené arabské emiráty“,  „Kamarádi moudrosti“
 

Co nás čeká v květnu 2013?

30. 4. 2013

 

Co nás čeká v květnu 2013
Květen – Čarovná píšťalka
 
 
3. května – 19. června – 4. ročník soutěže Kamarádi moudrosti – každý výpůjční den jedna otázka
 
3. května – Světový den svobody tisku – co to je proč to je???
 
3. května – výtvarná dílna – „Další notýsky pro soutěž Kamarádi moudrosti“
 
4. května – výtvarná dílna – „Něco pro maminky“
 
8. května – Kuličkiáda a malování na chodník – od 14 hodin – hokejbalové hřiště
 
10. května – výtvarná dílna – „Přání pro maminky“
 
11. května – výtvarná dílna – „Vyšíváme“
 
15. května – Mezinárodní den rodiny – otevřený den v knihovně – rébusy, hry, soutěže
 
17. a 18. května –Evropský den slunce – výtvarná dílna – „Slunce“
 
22. května – Světový den kulturní rozmanitosti – co to je, proč to je??? – výtvarná dílna
 
24. května – Evropský den parků – výtvarná dílna
 
25. května – Mezinárodní den počítačů – výtvarná dílna – „Můj počítač“
 
 
 
 
 
Výstava knih o počítačích
 
Vědomostní testy - „Kouzelná píšťalka“, „Svátek maminek“, „Výročí v měsíci“, „Cestujeme po Asii – Singapur“,  „Kamarádi moudrosti“
 

Co nás čeká v dubnu 2013?

2. 4. 2013

 

Duben – Čarování s pohádkou
 
 
3. dubna – Senior klub – od 15 hodin – hotel Jelen (knihovna bude otevřena)
 
3. dubna – Ptačí výtvarná dílna (v rámci Mezinárodního dne ptactva)
 
5. dubna – Noc s Andersenem – čarodějnická noc – pouze pro nejlepší čtenáře
 
5. dubna – knihovna bude otevřena pouze dopoledne – od 7 do 11:30 hodin
 
6. dubna - Čarodějnická výtvarná dílna
 
10. dubna – vyhlášení nejlepší dětské knihy - Praha – SUK 2012
 
12. dubna – Mezinárodní den letectví a kosmonautiky – výstava knih
 
12. dubna – výtvarná dílna Letadla a vrtulníky
 
13. dubna – Papírová výtvarná dílna
 
17. dubna – veřejné čtení – Čarování s pohádkou
 
17. dubna – Plenkový den – od 14 do 16 hodin
 
24. dubna – povídání o autorských právech, o knihách
 
26. dubna – výtvarná dílna „Tanečníci“ – (v rámci Mezinárodního dne tance)
 
 
 
Výstava knih o  ptactvu
Výstava dětských knih
Vědomostní testy - „Čarování s pohádkou“,“ Poznáváme ptactvo, „Výročí v měsíci“, „Cestujeme po Asii – Severní Korea“, „Znáte tance?“
 

Co nás čeká v březnu 2013 - měsíci čtenářů?

28. 2. 2013

 

Březen – Měsíc čtenářů – S námi vždy all inclusive!
 
1. března – vyhlášení projektu „Řemesla našich předků aneb nahlédnutí do zmizelého světa poctivých řemesel“ – Včelařství, včelař, voskáři a brtníci
 
1. a 2. března – výtvarná dílna – „Moje kniha
 
6. března – Senior klub – od 15 hodin – hotel Jelen (knihovna bude otevřena)
 
8. března – Týden čtení – veřejné čtení – „Kouzelná zvířátka“
 
6. a 8. března – výtvarná dílna – „Dárky k Mezinárodnímu dnu žen“
 
9. března – kvízy a testy o lese
 
13. března – veřejné čtení – čtení o lese
 
13. března – výtvarná dílna – Náš les
 
15. března – výtvarná dílna – Zvířátka v lese
 
15. března – vyhlášení Čtenáře roku
 
16. března – výtvarná dílna – Výroba stromů
 
20. března – výtvarná dílna – „Dárky pro učitele“
 
21. března – beseda s Ivonou Březinovou – 7. A a nejlepší čtenáři
 
22. března – výtvarná dílna – „Poezie o lese“
 
27. března – Velikonoční výtvarná dílna
 
29. března – soutěže, kvízy
 
29. března – Hledání podkladu - Velikonoční prázdninová výtvarná dílna
Výstava – Světový den lesů
Výstava knih o lese, lesnictví a zvířat v lese
Výstava – „Jaroslav Vrchlický“
Vědomostní testy - „Pusť si knihu k tělu!“, Les a lesnictví“, „Výročí v měsíci“, „Cestujeme po Asii“
 

Co nás čeká v únoru 2013

30. 1. 2013

 

Únor – Není škola jako škola
 
6. února – Senior klub – sál hotelu Jelen – od 15 hodin – hraje Panelačka
 
6. února – knihovna otevřena od 7 do 11.30 hodin a od 12:30 do 14:30 z důvodu konání Senior klubu
 
 
8. února – Den bezpečného Internetu
 
 
9. února – výtvarná dílna – „Výroba hrnečků“
 
 
13. února „oslavíme“ Valentýna výrobou valentýských srdíček, přáníček a dárečků
 
 
15. února – výtvarná dílna – „Sníh“
 
 
20., 22. a 23. února -  „Prázdninová výtvarná dílna aneb co o jarních prázdninách?“
 
 
20., 22., a 23. února – „Prázdninové soutěže“
 
 
20. února - Veřejné čtení – „Není škola jako škola“
 
 
22. února oslavíme Mezinárodní den mateřského jazyka. Budeme si povídat o češtině, o tom proč se učíme český jazyk a proč to děti nebaví.
 
 
Vědomostní testy - „“Není škola jako škola“, „Výročí v měsíci“
 
Výstava – „Jaroslav Vrchlický“