Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie knihovny

Krátce z historie knihovny v Nové Včelnici

Historie knihovny v Nové Včelnici (dříve Novém Etinku) spadá až do roku 1862. Od tohoto roku působil v Nové Včelnici (Novém Etinku) první vzdělávací spolek „Řemeslnická beseda“. Jeho spolková místnost byla v hostinci „U černého orla“ (Chramostova, později Hrůzova hospoda), kde byla i spolková knihovna. Zde byl knihovníkem Emanuel Kejst a od roku 1919 byl knihovníkem veřejné obecné knihovny.

V roce 1885 byla založena knihovna Národní jednoty Pošumavské, která byla umístěna v hostinci u Setunských.

Obecní knihovna byla zřízena 28. února 1920, převzetím knihovny Řemeslnické besedy v ceně 1 000 Kč. Knihovna byla umístěna v obecním domě a obec na ní ročně přispívala 1 000 Kč.

V roce 1923 byla veřejná obecní knihovna spravovaná knihovní radou přemístěna do domu Jana Setunského, hostinského čp. 132.

V roce 1927 čekalo knihovnu další stěhování, tentokrát do sokolské sborovny v zámku z dosavadní místnosti v hostinci Jana Setunského. Další stěhování se dočkala v roce 1932 do zasedací síně v radnici.

V roce 1940 proběhla velká revize knih. Revize knihovny obecní se prováděla po domácku podle úředního seznamu zakázaných kniha a řídící učitel Palata a Růžena Hřavová, knihovnice, vyškrtávali ze seznamu knihy s poznámkou „opotřebované – zničené“ a v tajných úkrytech střádali dobré a cenné české knihy pro lepší časy.

Až v roce 1946 se knihovna dočkala vhodných prostor – MNV se postaral o trvalé umístění veřejné obecní knihovny, která po celou dobu své činnosti neměla dosud stálé vhodné místnosti. Pronajal k tomu účelu prostornou místnost někdejší Baťovy prodejny v Králkově domě čp. 19 na náměstí a vybavil ji potřebnými skříněmi a stoly. Knihovnu zreorganizoval vedoucí Eduard Palata, řídící učitel s knihovnicí Růženou Hřavovou.

Roku 1951 byl knihovníkem ustanoven tovární dělník František Emr.

V roce 1952 má knihovna 1 500 svazků, značným podílem se účastní na osvětové a kulturní práci MNV. 25 % čtenářů z řad mladých občanů z celkového počtu 270 čtenářů dává průměr 1 knihy pro 1 čtenáře na 1 týden.

22. prosince 1966 poděkoval na plenární schůzi MNV předseda školské a kulturní komise s. Lukeš s. Františku Emrovi, dlouholetému knihovníkovi naší obce za jeho práci a předal mu čestné uznání ONV v J. Hradci. Novou knihovnicí byla Adéla Hrůzová. Knihovna je nyní přemístěna do budovy bývalé obecné školy. Knihovna má 3 820 svazků.

Rok 1967 je také pro knihovnu velmi významný, dochází k profesionalizaci. Knihovnu navštěvuje 196 čtenářů, její fond obsahuje 3 565 svazků.

V roce 1983 je vybudovaná nová místní lidová knihovna v bývalé obecné škole.

Statistická čísla z roku 1984 svědčí o velmi dobré činnosti MLK. Počet čtenáů vzrostl na 575, bylo půjčeno 20 413 knih. Zvýšila se kulturně výchovná činnost. Z plánovaných 21 akcí bylo uskutečněno 26 besed pro žáky ZŠ, ŠD a MŠ. Bylo upraveno 54 nástěnek a uspořádáno 28 výstavek knih, z toho 1 prodejní výstava knih našich i sovětských autorů k Měsíci čs. – sovět. Přátelství. Do knihovny bylo zakoupeno 405 knih.

V roce 1985 bylo uskutečněno 17 besed zaměřených k 40. výročí osvobození. Bylo připraveno 31 výstavek knih a 46 nástěnenk. Zlepšil se estetický vzhled knihovny instalováním nových regálů. Byla dokončena revize knihovního fondu. Nově se zakládal systematický katalog pro naučnou literaturu. MLK plní funkci střediskové knihovny a má ve svém obdobu 12 vesnických knihoven. Tyto knihovny metodicky vede, kontroluje jejich činnost, provádí revizi knihovního fondu posílá soubory knih. Vedoucí knihovny Bohumila Čermáková se přihlásila do krajské soutěže „Budujeme vzornou knihovnu“.

V roce 1986 bylo konstatováno, že MLK je velmi navštěvované kulturní zařízení a dosahuje ve své práci příznivých výsledků. Má už 525 zapsaných čtenářů, což je o 27 více než ve stejném období loňského roku. V rámci kulturně výchovné činnosti uspořádala letos knihovna 15 besed, 32 výstavek a 38 nástěnek tematicky zaměřených k významným politickým a kulturním výročím. V květnu 1986 obdržela MLK čestné uznání JčKNV za výsledky dosažené v krajské soutěži Budujeme vzornou knihovnu.

Za rok 1987 bylo nakoupeno 555 knih. Místní lidová knihovna má přes 11 tisíc svazků. O velkém zájmu o knihy svědčí skutečnost, že za rok 1987 bylo zapsáno 581 čtenáů a bylo vypůjčeno 23 111 knih a časopisů. Nedílnou součástí práce knihovny byla kulturně výchovná činnost, především zaměřená na práci s dětmi a mládeží. Akce knihovny: výstava knih (54), nástěnky (67), besedy (30) jsou zaměřeny k současnému mírovému hnutí, vztahu k regionu, k výchovně vzdělávacímu systému „Mládež a kultura“, k propagaci významných společenských a kulturních výročí roku.

V roce 1988 má již knihovna přes 12 tisíc svazků, celkem bylo vypůjčeno 25 231 knih a časopisů. Nedílnou součástí práce knihovny je kulturně výchovná činnost, především zaměřená na práci s dětmi. Knihovnice B. Čermáková se přihlásila do celostátní soutěže Naše knihovna a byla oceněna čestným uznáním ministerstva kultury ČSR.

V roce 1989 bylo zakoupeno 631 knih, vypůjčeno 24 570 knih a časopisů. MLK měla ve svém metodickém obvodu ještě 10 knihoven – Bednárec, Horní Radouň, Hostějeves, Jarošov, Kamennný Malíkov, Kostelní Radouň, Vlčetínec a Zdešov.

 

Příspěvky

Co nás čeká v říjnu 2014

30. 9. 2014

 

Městská knihovna Nová Včelnice
 
Co nás čeká v říjnu 2014
 
 
Říjen – měsíc s Miloslavem Švandrlíkem
 
 
 
 
1. října – výtvarná dílna – „Naše stromy“
 
3. října – výtvarná dílna – „Duhové knížky“
 
8. října – v rámci Týdne knihoven – Velká válka – beseda
 
8. října – v rámci Týdne knihoven – psaní na téma Velká válka
 
8. října – v rámci Týdne knihoven – výtvarná dílna Velká válka
 
8. října – Senior klub – od 15 hodin – sál hotelu Jelen
 
10. a 11. října – knihovna uzavřena z důvodu voleb do zastupitelstva obcí a do Senátu
 
16. října – vyhodnocení nejlepší knihovny v republice - titul Městská knihovna roku 2014 – Praha
 
17. a 18. října – knihovna uzavřena z důvodu druhého kola voleb do Senátu
10. září – výtvarná dílna – Ferda
 
22. října – výtvarná dílna – Miloslav Švandrlík
 
 
29. října – podzimní prázdninová výtvarná dílna
 
 
 
 

Co nás čeká v září 2014?

1. 9. 2014

 

Září – měsíc s Ondřejem Sekerou
 
 
 
 
3. – 6. září bude knihovna z důvodu konání Malého podzimního setkání uzavřena
 
od 10. září – začínáme vyplňovat komiksové formuláře do soutěže dětských knihoven Kamarádka knihovna
 
od 10. září – pokračuje soutěž Lovci perel
 
10. září – výtvarná dílna – Ferda
 
12. a 13. září – Houbová výtvarná dílna
 
17. září – výtvarná dílna – Ferdův šátek
 
20. září – od 8 do 11 hodin -  Klučičí dopoledne
 
26. září – Evropský den jazyků – výtvarná dílna
 
27. září – od 8 do 11 hodin – výtvarná dílna – Náramky a náušnice
 
 
Vědomostní testy – Školní test o škole, Výročí v měsíci, Ondřej Sekora
 
 

Co nás čeká o prázdninách - v červenci a srpnu?

30. 6. 2014

 

Červenec – Měsíc s Janem Nerudou
Srpen – Měsíc s Věrou Řeháčkovou
 
 
2. července - pokračování čtenářské soutěže - Lovci perel – přijď si pro další perly
 
2. července - pokračování  projektu "Tvůrčí psaní" – další téma  PRÁZDNINOVÝ PŘÍBĚH
 
5. července – Státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – knihovna uzavřena
 
19. července – 1. výtvarná dílna – náušnice – od 8 do 11 hodin
 
2. srpna – 2. výtvarná dílna – náramky Shamballa – od 8 do 11 hodin
 
15. a 16. srpna – knihovna uzavřena z důvodu konání poutě
 
16. srpna – výstava na Nechybě – 50. výročí Základní školy a 50. výročí atletiky v Nové Včelnici
 
23. srpna – Dopoledne se záhadou – hlavolamy, puzzle – od 8 do 11 hodin
 
 

Co nás čeká v červnu 2014?

29. 5. 2014

 

Červen  – Měsíc s Ivonou Březinovou
 
 
4. června - pokračování čtenářské soutěže - Lovci perel - přijeď si pro svou dvoubodovou perličku
 
4. června – 20. června – 5. ročník soutěže Kamarádi moudrosti – každý výpůjční den jedna otázka
 
4. května - pokračování  projektu "Tvůrčí psaní" – další téma ŠKOLNÍ ČASOPIS
 
Během měsíce června
 
Pasování prvňáčků – Knížka pro prvňáčky
Vyhlášení soutěže Kamarádi moudrosti
Výtvarné dílny
 
 

Co nás čeká v květnu 2014?

30. 4. 2014

 

Červen  – Měsíc s Ivonou Březinovou
 
 
4. června - pokračování čtenářské soutěže - Lovci perel - přijeď si pro svou dvoubodovou perličku
 
4. června – 20. června – 5. ročník soutěže Kamarádi moudrosti – každý výpůjční den jedna otázka
 
4. května - pokračování  projektu "Tvůrčí psaní" – další téma ŠKOLNÍ ČASOPIS
 
Během měsíce června
 
Pasování prvňáčků – Knížka pro prvňáčky
Vyhlášení soutěže Kamarádi moudrosti
Výtvarné dílny
 
 

Co nás čeká v dubnu 2014?

28. 3. 2014

 

Duben -  Měsíc s Karlem Krylem
 
 
2. dubna - Senior klub – Taneční odpoledne a divadelní představení
 
2. dubna - pokračování čtenářské soutěže - Lovci perel - přijď si pro svou dvoubodovou perličku
 
2. dubna – pokračování projektu "Tvůrčí psaní" – druhé téma Abeceda
 
11. dubna – Noc s Andersenem – pouze pro přihlášené děti (s více jak 10 perlami)
 
16. a 18. dubna – velikonoční výtvarná dílna
 
18. dubna – hledání velikonočního pokladu
 
23. dubna – Světový den knihy a autorských práv – povídání o autorských právech, o knihách6. března - výtvarná dílna - dárky pro učitele
 
 
Vědomostní testy -  „Zpívání s Karlem Krylem“, „Výrobní v měsíci“
 

Co nás čeká v březnu 2014?

1. 3. 2014

 

Co nás čeká v březnu 2014
 
 
Březen  – Měsíc s Jiřím Kahounem
 
 
1. března - pokračování čtenářské soutěže - Lovci perel - přijeď si pro svou dvoubodovou perličku
 
1. března - vyhlášení projektu "Tvůrčí psaní" - první téma A bude ze mě spisovatel
 
1. března - začínáme s VIRTIÁLNŃIM KOLEGOU
 
4. - 10. března - Týden čtení - čtení z knížek Jiřího Kahouna
 
Vyhlášení nejlepší čtenářské rodiny
 
5. března - Senior klub – Fotografie Nové Včelnice
 
5. března - výtvarná dílna - Moje kniha
 
7. března - výtvarná dílna - Dárky k Mezinárodnímu dni žen
 
12. března - výtvarná dílna - Zvířátka z malinové paseky
 
14. a 15. března - výtvarná dílna - Knížky z FIMO hmoty
 
19. března - veřejné čtení
 
26. března - výtvarná dílna - dárky pro učitele
 
 
Vědomostní testy -  „Jiří Kahoun“, „Výročí v měsíci“
 

Co nás čeká v únoru 2014

31. 1. 2014

 

Co nás čeká v únoru 2014
 
 
Únor  – Měsíc s Františkem Nepilem
 
 
 
Pokračování velké čtenářské soutěže – Lovci perel (bližší informace v knihovně)
 
8. února – Den bezpečného Internetu – soutěž pro děti
 
 
14. února „oslavíme“ Valentýna – výtvarná dílna
 
22. února oslavíme Mezinárodní den mateřského jazyka. Budeme si povídat o češtině, o tom proč se učíme český jazyk a proč to děti nebaví.
 
Veřejné čtení – „Knížky Františka Nepila“
26. a 28. února - Výtvarné dílny -  „Prázdninová výtvarná dílna aneb co o jarních prázdninách?“
 
Jarní prázdninové hry
Vědomostní testy -  „“František Nepil“, „Výročí v měsíci“
 
 
3. a 4. . ledna – Prázdninová výtvarná dílna
 
 
8. ledna – výtvarné dílna – Sněhuláci
 
 
10. ledna – Turnaj – „Člověče, nezlob se“
 
 
15. ledna - výtvarná dílna – Knížky o historii“
 
 
29. ledna – výtvarná dílna - Den ochrany osobních údajů 
 
 
 
Vědomostní testy -  „Renáta Fučíková“, „Výročí v měsíci“
 
 

Co nás čeká v lednu 2014

1. 1. 2014

 

Leden – Měsíc s Renatou Fučíkovou
 
 
 
Od 3. ledna 2014 don 29. listopadu 2014 – velký čtenářskou soutěž – Lovci perel (bližší informace v knihovně)
 
3. a 4. . ledna – Prázdninová výtvarná dílna
 
 
8. ledna – výtvarné dílna – Sněhuláci
 
 
10. ledna – Turnaj – „Člověče, nezlob se“
 
 
15. ledna - výtvarná dílna – Knížky o historii“
 
 
29. ledna – výtvarná dílna - Den ochrany osobních údajů 
 
 
 
Vědomostní testy -  „Renáta Fučíková“, „Výročí v měsíci“
 
 

Co nás čeká v prosinci 2013?

3. 12. 2013

 

Co nás čeká v prosinci 2013
Vánoční příběhy
 
4. prosince – Světový den počítačové gramotnosti – soutěže, kvízy, testy
 
4. prosince  – od 15 hodin – Senior klub – sál hotelu Jelen
 
6. a 7. prosince – výtvarná dílna – „Dárečky pod stromečky“
 
11. prosince – „První vánoční výtvarná dílna - přáníčka“
 
13. prosince – „Lucčina výtvarná dílna“
 
14. prosince – „Druhá vánoční výtvarná dílna – výzdoba knihovny“
 
18. prosince – „Třetí vánoční výtvarná dílna“
 
20. prosince – výtvarná dílna – „Vánoce jsou tady“
 
 
Od 21. prosince 2013do 1. ledna 2014 bude knihovna uzavřena.
 
 
 
 
 
Výstava knih  - MDT 4 a další (společenské vědy)
Výstava – „Helena Zmatlíková“
 
Vědomostní testy - „Nejmoudřejší je číslo – Hrajeme si s čísly – číslo 4“,
„Co namalovala Helena Zmatlíková“, „Vánoční test“, „Výročí v měsíci“, „Cestujeme po Asii – Turkmenistán“