Jdi na obsah Jdi na menu
 


Statistické výkazy za rok 2011

 

            
Několik čísel a akcí z  výkazu
o knihovně za rok 2011
 
Nejprve pár čísel:
 
V naší Městské knihovně došlo za rok 2011 ke zvýšení  počtu registrovaných čtenářů oproti roku 2010 z 269 čtenářů na 321 čtenářů tj. o 52 čtenářů více. Návštěvníci v knihovně se zvýšili z 9 193 návštěvníků za rok 2010 na 16 369 návštěvníků za rok 2011. K přírůstku došlo také u výpůjček z 124 043 výpůjček za rok 2010 na 27 416 výpůjček za rok 2011. V rámci mezivýpůjční knihovní služby bylo vyhověno 495 požadavkům.
Počet vzdělávacích a výchovných akcí vzrostl o 3 akce, což je opravdu nepatrný rozdíl..
Knihovna byla uzavřena pouze v době technické závady počítače na kterém je nainstalovaný výpůjční protokol a v době čerpání dovolené v době vánočních svátků.
 
 

Rok
Reg. čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky
MVS
Kulturní a vzdělávací akce
2000
211
2554
12 539
2
5
2001
184
2441
11 945
3
8
2002
224
3325
10 378
2
6
2003
203
2982
9 393
13
8
2004
213
3600
9 503
16
7
2005
249
7295
15 497
376
60
2006
242
6 693
17 791
219
112
2007
211
7 709
20 147
225
112
2008
253
7 867
21 260
331
166
2009
241
8 504
17 701
226
201
2010
269
9 193
24 043
408
204
2011
321
16 369
27 416
495
208

 
 
Financování knihovny
 
 
Po celý rok nás provázel motýl Emanuel. Po velkém úspěchu na Pohádkovém lese, který pořádá každoročně knihovna společně se Sdružením dobrovolných hasičů, kulturní komisí Města Nová Včelnice by bylo škoda nevyužít nadšení dětí, ale i dospělých. Na projekt „Co podnikneme s motýlem Emanuelem po celý rok“ jsme získali z programu Knihovny 21. století finanční prostředky ve výši 6 000,- Kč a dalších 6 00,- Kč jsme financovali z vlastních zdrojů. Tyto finanční prostředky byly použity na výtvarný materiál na výtvarných dílnách a ostatních akcích knihovny.  Z ministerstva kultury jsme dále získali i další dotaci na projekt „Dokončení automatizace knihovny se záměrem rozšíření služeb“ z programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 18 000,- Kč. Vlastní podíl na financování tohoto projektu činil 12 000,- Kč. Z tohoto projektu byl do knihovny zakoupen notebook, který slouží našim návštěvníkům nejen knihovny, ale hlavně seniorům, kteří jsou umístěni v domcích s pečovatelskou službou. Tito občané jsou většinou „nepohyblivý“ a ze zdravotních a časových důvodů je lepší za nimi na počítačové kurzy docházel. Dále byl tento notebook využíván pro návštěvy a výuku ve škole na ukázku elektronického katalogu naší i jiných knihoven. Zakoupením tiskárny jsme vyměnili již starou jehličkovou tiskárnu pro výpůjční protokol. Zvolili jsme tuto tiskárnu proto, protože se zde také snížili náklady na tisk. Z této dotace dále byl financován modul na katalogizaci AV médií, čímž jsme rozšířili další služby pro naše čtenáře.
Nesmíme zapomenou ani na další dotaci z programu Česká knihovna 2011, kde jsme získali objednané knihy ze seznamu v celkové hodnotě 3 400,- Kč.
Náš zřizovatel vydat za rok 2011 na knihovnické činnosti celkem 512 528,- Kč.
Vzhledem k tomu, že naše Městská knihovna sídlí v budově Městského úřadu, nelze zvlášť vyčíslit náklady na otop, elektrickou energii, spotřebu vody, ani výdaje na daně z příjmu nebo odpisy. Lze vyčíslit pouze náklady na nákup nových knih a časopisů, náklady na nákup nových investičních prostředků, náklady na materiál, opravy a udržování, programové vybavení nebo věcné dary do soutěží a mzdové náklady. Z tohoto důvodu jsou naše skutečně vynaložené náklady značně zkresleny.
            Ušetřili jsme také mzdové náklady, protože po celý školní rok vykonával odbornou praxi žák Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře z oboru knihovnictví. Po celý školní rok žák docházel do knihovny vždy v pátek a na konci školního roku celých 14 dní.
            Další nemalou položkou „v šetření“ jsou dary časopisů od našich čtenářů. Lidé si celkem rychle zvykly, že doma přečtený časopis nevyhodí do kontejneru, ale donesou je do knihovny pro další využití. Takto máme již okolo 60 titulů různých periodik ve velmi zachovalém stavu.
 
 
Činnost knihovny – hlavní činnost
 
 
Leden
 
Junior kvíz na leden
Výstava – Cestujeme po Asii – Gruzie
Vědomostní testy – Cestujeme po Asii - Gruzie
Vědomostní test – Výročí v měsíci lednu
Výstava – Výročí v měsíci lednu
5. ledna 2011 – výtvarná dílna – Sněhové vločky
12. ledna 2011 – sraz sněhuláků a posezení při čaji a kávě s motýlem Emanuelem
19., 21. a 26. ledna – příprava na soutěž Webovou divočinou
20. ledna – KIV 7. A
28. ledna – soutěž Webovou divočinou
 
 
 
V měsíci lednu jsme se převážně „věnovali“ sněhulákům. Novou republikovou akcí, u které jsme nemohli chyběl byla soutěž Webovou divočinou. Nechyběli ani tradiční kvízy a testy.
 
 
 
Únor
 
Junior kvíz na leden
Výstava – Cestujeme po Asii – Indie
Výstava – Výročí v měsíci únoru
Vědomostní test – Výročí v měsíci únoru
Vědomostní test – Cestujeme po Asii – Indie
9. února – Den bezpečnějšího internetu
9. února – výtvarná dílna – Namaluj internet“
9. února – povídání o bezpečném internetu
9. února – vědomostní testy o bezpečném internetu
11. února – výtvarná dílna – Valentýnská srdíčka
12. února – výtvarná dílna – Valentýnská srdíčka
15. února – KIV – 6.A
16. února – KIV – 8.A
18. února – recitační soutěž prvňáčků
23. února – KIV – 2.A
 
 
Bezpečný internet, každý si pod tímto pojmem představí něco jiného. A co si představily děti, takto si mohly namalovat. Něco málo o internetu si mohli „zopakovat“ ve vědomostním testu o bezpečném internetu. V únoru jsme „nezapomněli“ na zamilované a vytvořili jsem si valentýnská srdíčka.  V zimním únoru nechyběly ani hodiny knihovnickoinformativní výchovy pro děti ze základní školy.
 
 
 
Březen
 
Junior kvíz na březen
Vědomostní test – Cestujeme po Asii - Indonésie
Výstava – Cestujeme po Asii – Indonésie
Výstava - Výročí v měsíci březnu
Vědomostní test –Výročí v měsíci březnu
2. března – výtvarná dílna – Deváťáci vytváření svojí nástěnku
4. března – výtvarná dílna – Obličeje
5. března – výtvarná dílna – Přáníčka pro maminky
Březen měsíc čtenářů
Anketa – Proč nechodím do knihovny?
Týden čtenářů
9. března – Maratón čtení
9. března – vyhlášení Krále čtenářů
9. března – Čteme s motýlem Emanuelem – návštěva mateřské školy- třída Berušek
11. března – výtvarná dílna – Hrajeme si s keramickou hmotou
12. března – výtvarná dílna – Jaro, léto, podzim a zima
15. března – Čteme s motýlem Emanuelem – návštěva mateřské školy – třída Motýlků
16. března – výtvarná dílna – Pejsci
18. března – výtvarná dílna – Hadi a hadice
19. března – výtvarná dílna – Pejsci z papíru
23. března – připomínáme si Světový den poezie – povídání, recitace
23. března – výtvarná dílna – Emanuel hledá svoje kamarády – výroba figurek
23. března – anketa pro diplomovou práci – Primární a sekundární prevence u kardiovaskulárních onemocnění
26. března – výtvarná dílna – Papírové kornouty
27. března – divadelní představení Benátky pod sněhem
Anketa – SUK – Nejlepší dětská kniha
26. března – 14. dubna – vyplňování elektrických formulářů Sčítání lidu
 
 
 
Březen měsíc čtenářů, ale také internetu nebo knihy. A my jsme si připomněli březen jako měsíc čtenářů. V tomto měsíci jsme stále vytvářeli – proběhlo několik výtvarných dílen na žádost dětí. Venku je stále zima, a tak máme stále vysokou návštěvnost. Také jsme si připomněli Světový den poezie recitací a povídáním. Neopomněli jsme ani celorepublikový Týden čtenářů. Na divadelní představení jsme si pozvali ochotníky z Počátek.
 
 
 
Duben
 
Junior kvíz na duben
Výstava – Cestujeme po Asii – Irák
Vědomostní testy – Cestujeme po Asii – Irák
Vědomostní testy – Výročí v měsíci dubnu
Výstava – Výročí v měsíci dubnu
 1.dubna – Noc s Andersenem
 2.dubna – Mezinárodní den dětské knihy - pomůžeme Emanuelovi s výzdobou knihovny
7. - 8. dubna – motýl Emanuel vystupoval na celostátní soutěžní přehlídce zajímavých a originálních knihovnických besed o V. Čtvrtkovi a jeho díle OKNA (O Knihovnických Aktivitách.)
13. dubna – vyhlášení výsledků 19. ročníku ankety „SUK – Čteme všichni“ – návštěva Prahy a Památníku národního písemnictví
15. dubna – výtvarná dílna – Co si vyrobíme na velikonoce?
15. dubna – beseda – Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka – Povídání s motýlem Emanuelem
22. dubna – Hledání pokladu
23. dubna – výtvarná dílna – Světový den knihy a autorských práv – Velikonoční přání
Vyhlášení 1. ročníku výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás
29. dubna – Čarodějnické odpoledne – průkazky pro let, čarodějnické testy
30. dubna – Čarodějnické dopoledne – průkazky pro let, čarodějnické testy
30. dubna – 4. ročník – Slet čarodějnic
 
 
 
Měsíc duben jsme zahájili jako již tradičně Nocí s Andersenem. Jen škoda, že knihovna není nafukovací, protože v knihovně chtějí prostě spát všichni. Motýl Emanuel vystupoval na celostátní soutěžní přehlídce zajímavých a originálních knihovnických besed o V. Čtvrtkovi a jeho díle OKNA (O Knihovnických Aktivitách.). Na základě tohoto vystoupení byl s dětmi pozván na oslavu Dne dětí v Praze v Památníku národního písemnictví na akci Děti čtěte. Do Památníku národního písemnictví jsme ale jeli už v dubnu na vyhlášení nejlepší dětské knihy. Nechybělo ani připomenutí velikonoc a každoroční hledání pokladu. A konec dubna patří již tradičně čarodějnicím. Oprávnění na létání získala každá malá čarodějnice.
 
 
 
Květen
 
Junior kvíz na květen
Výstava - Cestujeme po Asii -  Írán
Vědomostní testy – Cestujeme po Asii – Írán
Vědomostní testy – Výročí v měsíci květnu
Výstava – Výročí v měsíci květnu
4. května - začínají Kamarádi moudrosti
4. května – výtvarná dílna – notýsky pro soutěž Kamarádi moudrosti
4. května – první otázka Kamarádi moudrosti
4. května – výtvarná dílna – Malujeme květináče
6. května – výtvarná dílna – Co nám v tom květináči asi vyroste?
6. května – výtvarná dílna – Čím obdarujeme naše maminky? - vyšívání prostírání
6. května – výtvarná dílna – Dárek pro maminku
6. května – druhá otázka Kamarádi moudrosti
7. května – třetí otázka Kamarádi moudrosti
8. května – Kuličkiáda a malování na chodník
11. května – čtvrtá otázka Kamarádi moudrosti
13. května – pátá otázka Kamarádi moudrosti
14. května – šestá otázka Kamarádi moudrosti
18. května – sedmá otázka Kamarádi moudrosti
20. května – osmá otázka Kamarádi moudrosti
20. května – Setkání dětí, knihovnic a starostů z Kamenice nad Lipou, Nové Včelnice a Jarošova nad Nežárkou tentokrát v Jarošově nad Nežárkou
25. května – devátá otázka Kamarádi moudrosti
27. května – desátá otázka Kamarádi moudrosti
28. května – jedenáctá otázka Kamarádi moudrosti
 
 
 
 
Květen bychom mohli v naší knihovně nazvat klidně měsíc kamarádů moudrosti. Svědčí o tom veliká účast na soutěži Kamarádi moudrosti a také setkání dětí, knihovnic a starostů z knihoven v Kamenici nad Lipou, Jarošově nad Nežárkou a samozřejmě v Nové Včelnici. Akorát nám tentokrát nepřálo počasí. Maminkám k jejich svátku jsme vyšívali prostírání a přáníčka.
 
 
 
Červen
 
Týden čtení dětem – 4. června – čtení na polštáři
Junior kvíz na červen
Výstava – Cestujeme po Asii – Izrael
Výstava – Výročí v měsíci červnu
Vědomostní test – Cestujeme o Asii – Izral
Vědomostní test – Výročí v měsíci červnu
1.      června – vyhlášení nejlepší dětské knihovny – Kamarádka Knihovna Nová Včelnice
1. června – dvanáctá otázka Kamarádi moudrosti
3. června – třináctá otázka Kamarádi moudrosti
3. června – vystoupení motýla Emanuela a ostatních jeho kamarádů v Památníku národního písemnictví v rámci akce Děti čtěte
4. června – zábavné odpoledne pro děti – Den dětí
4. června – čtrnáctá otázka Kamarádi moudrosti
8. června – patnáctá otázka Kamarádi moudrosti
10. června – šestnáctá otázka Kamarádi moudrosti
10. června – Pasování prvňáčků – Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
11. června – sedmnáctá otázka Kamarádi moudrosti
15. června – beseda s žáky druhé třídy – Co nám poví motýl Emanuel?
15. června – osmnáctá otázka Kamarádi moudrosti
17. června – devatenáctá otázka Kamarádi moudrosti
18. června – dvacátá otázka Kamarádi moudrosti
27. června – vyhlášení soutěže Kamarádi moudrosti – předávání dortu žákům 7.A
 
 
 
Červen můžeme nazvat také měsícem kamarádů. Pokračovali jsem v soutěži Kamarádi moudrosti a jeli jsme na vyhlášení soutěže o nejlepší dětské oddělení knihovny Kamarádka knihovna. Soutěž Kamarádi moudrosti vyhrála třída sedmáků. A my jsme si to jeli „užít“ do Prahy na vyhlášení Kamarádky knihovny. Potřetí mezi nejlepšími deseti a opět jsme si vyslechli, jak na tom jsme. Bez dalších investic do vybavení knihovny lepší nebudeme. Ale už i být potřetí mezi nejlepšími deseti něco vypovídá. V Praze jsme byli dokonce dvakrát, ještě na Kamarádce knihovně a podruhé v Památníku národního písemnictví na oslavě Dnu dětí na akci Děti čtete.  
 
 
  
Červenec
 
Vyhlášení soutěže Čteme se lvem čtenářem
Junior kvíz na červenec
Výstava – Cestujeme po Asii – Japonsko
Výstava – Výročí v měsíci červenci
Vědomostní test – Cestujeme po Asii – Japonsko
Vědomostní test – Výročí v měsíci červenci
7. – 16. července a 25. – 30. července byla knihovna z důvodu dovolené uzavřena
 
 
V červenci byla knihovna delší dobu zavřena z důvodu dovolené. Za pomocí regionálních služeb v Jindřichově Hradci jsme vyhlásili velkou letní čtenářskou soutěž Čteme se lvem čtenářem. Úkolem dětských čtenářů bylo přečíst co nejvíce knížek (kromě leporel) během letních prázdnin. Po přečtení jednotlivých knih každý do svého průkazu dostal razítko. Kdyby bylo vše nerozhodné, zapisoval se i počet stránek jednotlivých knih. A pro kontrolu, jestli čtenář opravdu knížku přečetl si každý psal na jednotlivé listy stručný obsah knihy. A pak nám vznikl jeden velký čtenářský deník.
 
 
 
 Srpen
 
Junior kvíz na srpen
Výstava – Cestujeme po Asii – Jemen
Vědomostní test – Cestujeme po Asii – Jemen
Výstava – Výročí v měsíci srpnu
Vědomostní test – Výročí v měsíci srpnu
8., 10. a 15. srpna – výtvarné dílny – vyrábíme včeličky na medovou výstavu
20. srpna – Medobraní – řemeslný jarmark, výstava
17. – 24. srpna – výstava postaviček paní Vítězslavy Klimkové – Pohádková země
24. srpna – výtvarná dílna – malujeme roličky od toaletního papíru na Pohádkový les
27. srpna – Pohádkový les – vytvoření rekordu – nejdelší zelený had z roliček od toaletního papíru
31. srpna – výtvarná dílna – korálky
 
 
 
Srpen by se dal nazval medový, včeličkový nebo také zelený. Nejprve jsme vyráběli různé včeličky z různých materiálů na medovou výstavu a poté jsme malovali na zeleno ruličky od toaletního papíru na nejdelšího zeleného hada z ruliček od toaletního papíru na Pohádkový les. Kdo netvořil včeličky, tak maloval na zeleno. Rekord se nám nakonec povedl, jen počasí nám nepřálo.
 
 
Září
 
Junior kvíz na září
Výstava – Cestujeme po Asii – Jižní Korea
Vědomostní test – Cestujeme po Asii – Jižní Korea
Vědomostní test – Výročí v měsíci září
Výstava – Výročí v měsíci září
2., 3. září – nacvičujeme divadlo
2. září – výtvarná dílna – vyrábíme rozvrhy hodin
7., 9. a 10. září – vyrábíme kulisy pro divadlo
13. září – návštěva komise pro soutěž Městská knihovna roku
14. září – výtvarná dílna – papírový draci
 
 
 
Začíná škola a my cvičíme divadlo. Vlastně dvě scénky – Jak se Cipísek narodil a Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj. Pilně trénujeme a proč vlastně? 13. září nás navštívila komise ze soutěže Městská knihovna roku. A víte jak jsme dopadli po 1. kole? Pro hodnocení v prvním kole bylo vybráno celkem 16 indikátorů používaných pro porovnávání knihoven v projektu Benchmarking knihoven. A našeho knihovna byla první, ale věděli jsme, že opět budeme „tratit“ na vybavení knihovny. Za poslední roky se do knihovny vůbec nic neinvestovalo.
 
 
 
Říjen
 
Týden knihoven
Junior kvíz na říjen
Výstava – Cestujeme po Asii – Jordánsko
Výstava – Výročí v měsíci říjnu
Vědomostní test - Cestujeme po Asii – Jordánsko
Vědomostní test – Výročí v měsíci říjnu
4. října – Praha – slavnostní vyhlášení Městské knihovny roku
5. října – začínáme cestovat Krajem knihoven se čtenářským pasem – rozdávání čtenářských pasů nejen dětem
5. října – povídání nad knížkou
5. října – výtvarná dílna – Malujeme na počítači
6. října – začínáme s kursy pro seniory v teple domova – začátek návštěv seniorů
 s notebookem
7. října – Drakiáda
7. října – výtvarná dílna – malování s knížkou
13. října – povídání s prvňáčky o knížkách
14. a 15. října – turnaj v „couter strike“
18. a 21. října – počítačový kurz pro seniory
26. – 31. října – knihovna uzavřena z důvodu poruchy hlavního počítače
 
Říjen – u nás možná měsíc draků. Ale také měsíc dalšího velkého úspěchu naší knihovny. Mezi šesti nejlepšími. To už se nám těžko někdy podaří, a zvláště bez dalších investic do vybavení knihovny. Po prvním kole jsme sice byli nejlepší, ale opět padáme dolu.
Několik akcí proběhlo v Týdnu knihoven – několik výtvarných dílen, kurzy pro seniory mimo prostory knihoven.
 
 
 
Listopad
Junior kvíz na listopad
Vědomostní test – Cestujeme po Asii- Kambodža
Vědomostní testy – Výročí v měsíci listopadu
Výstava – Cestujeme po Asii – Kambodža
Výstava – Výročí v měsíci listopadu
5. listopadu – výtvarná dílna - růže
6. listopadu – divadlo – Světáci
7. – 21. listopadu – Poezie na volné noze
9. listopadu – Recitujeme s motýlem Emanuelem
9. a 11. listopadu – výtvarná dílna – papírový vlak plný postaviček Václava Čtvrtka
12. listopadu – „Jede, jede mašinka, přiveze nám básníka“ – přivítání básníků na vlakovém nádraží, kulturní program na zámku společně s motýlem Emanuelem
15. listopadu – počítačový kurz pro seniory
16. listopadu - Kaligrafy s motýlem Emanuelem
18. listopadu – beseda – „Kdo může být básníkem? Také motýl Emanuel?“
21. – 25. října – humanitární sbírka oblečení a věcí
26. listopadu - Den pro dětskou knihu
26. listopadu – výtvarná dílna – papírové vánoční hvězdy
26. listopadu – výtvarná dílna – zdobíme vánočně knihovnu
26. listopadu - výtvarná soutěž – Nejhezčí dětská kniha
26. listopadu – 3. prosince - výstavu nových knih pro děti
26. listopadu - Den otevřených dveří
26. listopadu – 23. prosince - prodej nových knih z nakladatelství Fragment
29. listopadu – výtvarná dílna – zdobení perníčků
30. listopadu – výtvarná dílna – papírový čerti
  
 
V sobotu 12. listopadu přijel do Nové Včelnice neobvyklý vlak. V rámci Dnů české a mezinárodní poezie v celé České republice navštívili Novou Včelnici naši básníci. Na nádraží jsme uspořádali malou výstavu obrázků dětí ze Základní školy v Nové Včelnici na téma „Postavičky Václava Čtvrtka“. Pro děti nechyběl ani papírový vláček s hádankami postaviček Václava Čtvrtka. Poté jsme se přesunuli před místní zámek. Kulturní pásmo zahájil pěvecký sbor Základní školy Nové Včelnice s paní učitelkou Alenou Vanišovou. Následovalo předčítání básní Konstantina Biebla, který právě 12. prosince zemřel. Nechyběl ani autorský přednes jihočeského básníka Miroslava Bočka. Svým přednesem ke kulturnímu programu přispěl svým dílem také Josef Straka. Na závěr přednesl své básně hlavní organizátor Dnů české a mezinárodní poezie Matin Zborník. Po kulturním programu následovala malá prohlídka novovčelnického zámku. Na závěr nechyběla ani prohlídka knihovny. A akce s názvem „Jede, jede mašinka, přiveze nám básníka“ se blížila v Nové Včelnici ke konci. Básníci odjeli do Jindřichova Hradce, kde následoval další program v Dada Clubu.
Další sobota 26. listopadu patřila Dnu dětské knihy, program byl také opravdu nabitý.
 
 
 
 
Prosinec
 
Junior kvíz na prosinec
Vědomostní testy – Cestujeme po Asii – Katar
Výstava – Cestujeme po Asii- Katar
Výstava – Výročí v měsíci prosinci
Vědomostní test – Výročí v měsíci prosinci
3. prosince - prodej nových knih z nakladatelství Fragment
3. prosince - výtvarná soutěž - Nejhezčí dětská kniha
3. prosince - výstava nových knih pro děti
3. prosince - Den otevřených dveří
3. prosince - Mikulášská besídka
7. prosince – výtvarná dílna – papírové vločky
10. prosince – výtvarná dílna – vánoční dárky
12 – 17. prosince knihovna uzavřena z důvodu nemoci
24. – 31. prosince knihovna uzavřena z důvodu dovolené
28. prosince – vánoční koncert
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V prosinci jsme si užívali čas adventu. Svědčí o tom několik vánočních dílen a vánoční výzdoba v knihovně. Bohužel byla knihovna zavřena z důvodu nemoci. Na závěr roku jsme si mohli vyslechnout vánoční koledy a vánoční písně v podání žesťového orchestru Trumpet Tune.
 
 
 
 
 
Během roku proběhlo několik akcí, některé méně úspěšné, některé více. Celý rok s námi „procházel“ motýl Emanuel a jeho kamarádi – Maková panenka, Vochomůrka, Křemílek, Manka, Rumcajs a Cipísek.
Snažili jsme se sepsat vše, co se za celý rok udělali, ale určitě jsme na několik akcí zapomněli. Není zde sepsán „seznam“ knihovnicko – informativní výchovy.
 
 
 
 
Činnost knihovny – vedlejší činnosti
 
Matriční činnosti (zastupování) a vidimace a legalizace
 
CzechPoint
 
Dotace
 
Žádosti, realizace a vyúčtování např. dotace pro knihovnu, na pouť, na autobusové zastávky, na další pavilon mateřské školky, na kamerový systém, na přechod pro chodce, kulturní akce pro děti, na Czech Point.
 
Kultura
 
Příprava veškerých kulturních akcí, které pořádala nebo spolupořádá kulturní komise nebo knihovna – koncerty, divadla, Kuličkiáda a malování na chodník, Pohádkový les, Drakiáda, Dětský den, Mikulášská besídka, Zvonečkový průvod, pouťové veselí…
 
Novovčelnický zpravodaj
 
Cestovní ruch
 
Příprava podkladů pro různé reklamní materiály (brožury, pohledy apod.), poskytování informací o Nové Včelnici.
 
Datové schránky a elektronické podpisy
 
Pověřená osoba a oprávněná osoba
 
Webové stránky
 
Vytvoření textů pro webové stránky města  a aktualizace textů a stránek
 
Ostatní
 
Např. Výstřižky článků z tisku „o Nové Včelnici“, vyhledání informací a fotografií o historii Nové Včelnice, zpracování návrhů rozpočtů pro knihovnu, kulturu a zpravodaj
školení, porady, semináře – knihovna, matrika, datové schránky, el. podpisy, posílání článků do tisku – Týdeník, Listy Jindřichohradecka o „dění“ v Nové Včelnici, účast v republikových soutěžích – OKNA – přehlídka nejlepších tématických besed pro děti, Jihočeská ratolest (soutěž o ekologický projekt – Nejvíce sešlapaných lahví v kontejneru), Městská knihovna roku, Kamarádka knihovna
 
 
 
 
 
 
…a největší odměnou je spokojenost a úsměv
našich čtenářů a návštěvníků