Jdi na obsah Jdi na menu
 


Statistické výkazy za rok 2012

18. 1. 2013

 

Několik čísel a akcí z ročního výkazu o knihovně za rok 2012
 
Nejprve pár čísel:
 
V naší Městské knihovně došlo za rok 2012 k malému zvýšení  počtu registrovaných čtenářů oproti roku 2011 z 321 čtenářů na 328 čtenářů tj. o 7 čtenářů více. Návštěvníci v knihovně se snížili z 16 369 návštěvníků za rok 2011 na 16 270 návštěvníků za rok 2012. K přírůstku došlo  u výpůjček z 27 416 výpůjček za rok 2011 na 28 679 výpůjček za rok 2012. V rámci mezivýpůjční knihovní služby bylo vyhověno 584 požadavkům.
Počet vzdělávacích a výchovných akcí vzrostl o 42 akcí.
Knihovna byla uzavřena po dobu 14 dnů z důvodu revizí knihovního fondu. Dále 14 dní po dobu čerpání dovolené a také zcela neplánovaně 3 týdny v listopadu a prosinci z důvodu dlouhodobé nemoci knihovnice. Tímto také maličko klesla návštěvnost knihovny.
 
 
 
 
 
 

Rok
Reg. čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky
MVS
Kulturní a vzdělávací akce
2000
211
2554
12 539
2
5
2001
184
2441
11 945
3
8
2002
224
3325
10 378
2
6
2003
203
2982
9 393
13
8
2004
213
3600
9 503
16
7
2005
249
7295
15 497
376
60
2006
242
6 693
17 791
219
112
2007
211
7 709
20 147
225
112
2008
253
7 867
21 260
331
166
2009
241
8 504
17 701
226
201
2010
269
9 193
24 043
408
204
2011
321
16 369
27 416
495
208
2012
328
16 270
28 679
584
250

 
 
Financování knihovny
 
 
Po celý rok nás provázel pejsek a kočička a projekt „Povídání o pejskovi a kočičce a nejen to“. Na tento projekt jsme získali z Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století finanční prostředky ve výši 6 000,- Kč a dalších 6 000,- Kč jsme financovali z vlastních zdrojů. Tyto finanční prostředky byly použity na výtvarný materiál na výtvarných dílnách a ostatních akcích knihovny.  
Nesmíme zapomenou ani na další dotaci z programu Česká knihovna 2012, kde jsme získali objednané knihy ze seznamu v celkové hodnotě 4 200,- Kč.
Náš zřizovatel vydat za rok 2012 na knihovnické činnosti celkem 517 862,- Kč.
Vzhledem k tomu, že naše Městská knihovna sídlí v budově Městského úřadu, nelze zvlášť vyčíslit náklady na otop, elektrickou energii, spotřebu vody, ani výdaje na daně z příjmu nebo odpisy. Lze vyčíslit pouze náklady na nákup nových knih a časopisů, náklady na nákup nových investičních prostředků, náklady na materiál, opravy a udržování, programové vybavení nebo věcné dary do soutěží a mzdové náklady. Z tohoto důvodu jsou naše skutečně vynaložené náklady značně zkresleny.
            Oproti předcházejícím rokům jsme dostali více finančních prostředků na pořízení knihovního fondu, a to o 20 000,- Kč. Z těchto důvodu jsme mohli více rozšířit náš knihovní fond. I když přírůstek našeho knihovního fondu se také zvýšil díky darům našich čtenářů. Naši čtenáři knihovně darují také nové knihy, nikoliv jen starší tituly.
            Další nemalou položkou „v šetření“ jsou dary časopisů od našich čtenářů. Lidé si celkem rychle zvykly, že doma přečtený časopis nevyhodí do kontejneru, ale donesou je do knihovny pro další využití. Z těchto důvodu máme také 169 exemplářů titulů docházejících periodik.  
            Také jsme ušetřili díky našim dobrovolníkům a praktikantům nemalé mzdové prostředky. Během celého roku dobrovolníci pomáhali na mnoha akcích a v knihovně se vystřídalo 5 praktikantech ze středních škol a 1 vysokoškolačka zde vykonávala praxi po dobu 320 odpracovaných hodin.      
 
Činnost knihovny – hlavní činnost
 
 
Leden – Měsíc sněhuláků
 
Junior kvíz na leden
Výstava – Cestujeme po Asii – Kazachstán
Vědomostní test – Cestujeme po Asii - Kazachstán
Vědomostní test – Výročí v měsíci lednu
Výstava – Výročí v měsíci lednu
Vědomostní test – Co je to mír?!
Vědomostní test o sněhulácích
4. ledna 2012 – Senior klub – první setkání
4. ledna 2012 – tématická beseda – Světový den míru
7. ledna 2012 – výtvarná dílna – Malovaní sněhuláci
11. ledna 2012 – výtvarná dílna – Sněhuláci z vaty
13. ledna 2012 – výtvarná dílna – Sněhuláci z vaty
18. ledna 2012 – výtvarná dílna – Vyšij si svého sněhuláka
19. ledna 2012 – Pejsek a kočička jdou za prvňáčky do školy – návštěva ve škole, předávání prvních čtenářských průkazů
20. leda 2012 – výtvarná dílna – Vyšij si svého sněhuláka
21. ledna 2012 – Sraz sněhuláků
27. ledna 2012 – výtvarná dílna – Vymodeluj si svého sněhuláka
  
 
Únor – Měsíc loutek
 
Junior kvíz na únor
Výstava – Cestujeme po Asii – Kuvajt
Výstava – Výročí v měsíci únoru
Vědomostní test – Výročí v měsíci únoru
Vědomostní test – Cestujeme po Asii – Kuvajt
Vědomostní test – Jiří Trnka
Vědomostní test – Loutkoherectví a divadlo
1. února 2012 – Senior klub – taneční odpoledne – hraje Vivasong
3. února 2012 – výtvarná dílna – Fimo hmota – dárky k Valentýnu
8. února 2012 - Den bezpečného internetu
10. února 2012 – soutěž Opičí dráha s autem
10. února 2012 – výtvarná soutěž – Les a příroda
11. února 2012 - výtvarná dílna – Valentýnská srdíčka přáníčka
15., 17. a 18. února 2012 – soutěžní jarní prázdniny – pexeso, člověče nezlob se, karty…
15., 17. a 18. února 2012 – výtvarná dílna – Papírová písmenka
21. února 2012 – Mezinárodní den mateřského jazyka – návštěva prvňáčků
22. února 2012 – výtvarná dílna – Papírové loutky
24. února 2012 – výtvarná dílna – Papírové loutky
29. února 2012 – výtvarná dílna – Zima v lese
 
 
Březen – Měsíc čtenářů, knihy, Internetu
Junior kvíz na březen
Vědomostní test – Cestujeme po Asii - Kypr
Výstava – Cestujeme po Asii – Kypr
Výstava - Výročí v měsíci březnu
Vědomostní test –Výročí v měsíci březnu
Vědomostní test – Josef Čapek
Vědomostní test – Postavičky Bořivoje Zemana
2. března 2012 – výtvarná dílna – Papírové loutky
7. března 2012 – Senior klub – vystoupení dětí z družiny, přednáška
8. března 2012 – Týden čtení – čtení s prvňáčky ve třídě
9. března 2012 – výtvarná dílna – Papírové divadlo
9. března 2012 – Týden čtení – čtení sluší každému – čtení z knih Boženy Němcové
14. 16. a 17. března 2012 – anketa dětí mezi lidmi – vyrážíme na průzkum o čtení do ulic
14. 16. a 17. března 2012 - výtvarná dílna – Jarní výzdoba knihovny
14. března 2012 – vyhlášení „Čtenáře roku“ – nejlepší čtenář Pfauserová Milena
21. března 2012 – návštěva prvňáčků – knížka pro prvňáčka
21. a 23. března 2012 – výtvarná dílna – Jarní výzdoba domova
21. března 2012 – vyhlášení „Dětského čtenáře roku“ – nejlepší čtenář – Lenka Chmelová
23. března 2012 – divadlo – Počáteční ochotníci
29. března 2012 – KIV – Děti z MŠ – Berušky
 
Duben – Měsíc dětské knihy
 
Junior kvíz na duben
Výstava – Cestujeme po Asii – Kyrgyzstán
Vědomostní testy – Cestujeme po Asii – Kyrzyzstán
Vědomostní testy – Výročí v měsíci dubnu
Výstava – Výročí v měsíci dubnu
Vědomostní test -   Jak znáš autory dětských knih
Vědomostní test – Poznáváme písmenky
4. dubna 2012 – Senior klub – přednáška o šamanství, velikonoční výstava
4. dubna – vyhlášení nejlepší dětské knihy – SUK Praha – osobní účast
6. dubna 2012 – Noc s Andersenem a hledání pokladu
7. dubna 2012 – Velikonoční výtvarná dílna
11. – 21. dubna 2012- knihovna uzavřena z důvodu knihovní revize
19. dubna 2012 – Plenkový den
25. dubna 2012 – výtvarná dílna – Naše knížka
27. a 28. dubna -2012 – výtvarná dílna – Nejen počítač, ale i psací stroj je náš kamarád
 
Květen – Měsíc kulturní rozmanitosti
 
Junior kvíz na květen
Výstava - Cestujeme po Asii -  Libanon
Vědomostní testy – Cestujeme po Asii – Libanon
Vědomostní testy – Výročí v měsíci květnu
Vědomostní test – České filmy, jak je známe?
Vědomostní test – Co to je kultura?
Výstava – Výročí v měsíci květnu
3. ročník soutěže Kamarádi moudrosti
2. května – výtvarná dílna – notýsky pro soutěž Kamarádi moudrosti
2. května – první otázka Kamarádi moudrosti
4. a 5. května – výtvarná dílna – Dárky pro maminky - korálky
4. května – druhá otázka Kamarádi moudrosti
5. května – třetí otázka Kamarádi moudrosti
8. května – Kuličkiáda a malování na chodník
9. května - výtvarná dílna – Kulturní rozmanitost
9. května – čtvrtá otázka Kamarádi moudrosti
11. května – pátá otázka Kamarádi moudrosti
11. a 12. května – výtvarná dílna – Dárky pro maminky - krabičky
12. května – šestá otázka Kamarádi moudrosti
15. května – KIV – Deváťáci
16. května – výtvarná dílna – Figurky z rychleschnoucí hmoty
16. května – sedmá otázka Kamarádi moudrosti
18. května – osmá otázka Kamarádi moudrosti
18. května – výtvarná dílna – Malujeme kamarády
19. května – devátá otázka Kamarádi moudrosti
23. května – desátá otázka Kamarádi moudrosti
23. května – výtvarná dílna – Razítkovací výtvarná dílna
25. května – jedenáctá otázka Kamarádi moudrosti
26. května – dvanáctá otázka Kamarádi moudrosti
26. května – Kreslící výtvarná dílna
30. května – třináctá otázka Kamarádi moudrosti
 
Červen – Měsíc děti
 
Junior kvíz na červen
Výstava – Cestujeme po Asii – Malajsie
Výstava – Výročí v měsíci červnu
Vědomostní test – Cestujeme o Asii – Malajsie
Vědomostní test – Výročí v měsíci červnu
Vědomostní test – básničky J. V. Sládka a Josefa Kainara
Vědomostní test – Pohádkové hlášky
1. června – 7. setkání dětí, knihovnic a starostů z Kamenice nad Lipou, Nové Včelnice a Jarošova nad Nežárkou tentokrát v Rodinově
1. června – čtrnáctá otázka Kamarádi moudrosti
2. června – patnáctá otázka Kamarádi moudrosti
2. června – Dětský den
6. června – 2. týden čtení dětem – Co nám napsal Vladislav Vančura a Markéta Zinerová?
6. června – šestnáctá otázka Kamarádi moudrosti
8. června – Pasování prvňáčků – Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
8. června – sedmnáctá otázka Kamarádi moudrosti
9. června – osmnáctá otázka Kamarádi moudrosti
13. června – výtvarná dílna - Modelujeme
13. června – devatenáctá otázka Kamarádi moudrosti
15. června – dvacátá otázka Kamarádi moudrosti
15. a 16. června – výtvarná dílna – Letní výtvarné dílny
20. června – Šátkový den
22. června – vyhlášení soutěže Kamarádi moudrosti – předávání hlavních cen
 
Červenec – Měsíc prázdnin a mravenců
 
Junior kvíz na červenec
Výstava – Cestujeme po Asii – Maledivy
Výstava – Výročí v měsíci červenci
Vědomostní test – Cestujeme po Asii – Maledivy
Vědomostní test – Výročí v měsíci červenci
Prázdninový vědomostní test
Vědomostní test – Skauting?!
Vědomostní test – Jak to bylo s Ferdou?
11. -14. července byla knihovna uzavřena z důvodu dovolené
12. července – Hračkobraní – jedeme na výlet do Kamenice nad Lipou
18., 20. a 21. července – Prázdninové výtvarné dílny
20. července - výtvarná dílna – Modelujeme
25. a 27. a 28. července – Historické výtvarné dílny – výtahy z kronik a historických publikací o Nové Včelnici
 
 
Srpen – Měsíc mládeže
 
Junior kvíz na srpen
Výstava – Cestujeme po Asii – Mongolsko
Vědomostní test – Cestujeme po Asii – Mongolsko
Výstava – Výročí v měsíci srpnu
Vědomostní test – Výročí v měsíci srpnu
Prázdninový vědomostní test
Vědomostní test – Proč slavíme den mládeže?
8. a 10. srpna – výtvarná dílna – Modelujeme včelička
15. srpna – výtvarná dílna – Postavičky z přírodnin
17. – 18. srpna byla knihovna uzavřena z důvodu oslav výročí založení našeho města
18. srpna – výstava k 350. výročí založení Nové Včelnice
25. srpna – Pohádkový les
 
 
 Září – Měsíc gramotnosti
 
Junior kvíz na září
Výstava – Cestujeme po Asii – Maynmar
Vědomostní test – Cestujeme po Asii – Maynmar
Vědomostní test – Výročí v měsíci září
Výstava – Výročí v měsíci září
Vědomostní test – Miloš Macourek a jeho kamarádi
Vědomostní test – Matematické pohádky
Vědomostní test – Školní test o škole
3. září – „Hurá, hurá, škola volá“
3. září – 8. září – výstava prací účastníků projektu „Kde končí svět“
5. září – výtvarná dílna – Rozvrh hodin
7. září – výtvarná dílna – Rozvrh hodin
8. září – výtvarná dílna – Rozvrh hodin
8. září – Mezinárodní den gramotnosti – Co to je, proč to je?
12. září – výtvarná dílna – Listí začíná padat
13. září – výtvarná dílna – Listí začíná padat
15. září – výtvarná dílna – Listí začíná padat
28. září – Svatováclavský koncert
 
 
Říjen – Měsíc stromů
Junior kvíz na říjen
Týden knihoven -
Výstava – Cestujeme po Asii – Nepál
Výstava – Výročí v měsíci říjnu
Vědomostní test  - Cestujeme po Asii – Nepál
Vědomostní test – Výročí v měsíci říjnu
Vědomostní test – Test o stromech
Vědomostní test – Draci nejen papírový
Výstava historických pohlednic a fotografií u příležitosti 350 let založení Nové Včelnice
3. října – Senior klub – odborná zdravotní přednáška
3. října – výtvarná dílna – Papírové stromy
4. října – Praha – slavnostní vyhlášení Městské knihovny roku
5. října – výtvarná dílna – Papírový draci
9. října – KIV – mateřská škola – Motýlci
12. – 13. října – Volby do krajského zastupitelstva
18. října – návštěva prvňáčků ve škole
18. října – KIV – mateřská škola – Žabičky
21. října – divadlo pro děti – Mrazík
23. října – KIV – mateřská škola – Sluníčka
23. října – KIV – 6.A
26. října – Prázdninová dopolední výtvarná dílna – Zvířátka
26. října – Prázdninová odpoledne výtvarná dílna – Prstové barvy
27. října – vědomostní testy – Helloween
27. října – výtvarná dílna – Helloween
29. října – KIV – 8.A
30. října – KIV – 3.A
 
Listopad – Měsíc dětí podruhé
 
Junior kvíz na listopad
Vědomostní test – Cestujeme po Asii- Omán
Vědomostní testy – Výročí v měsíci listopadu
Výstava – Cestujeme po Asii – Omán
Výstava – Výročí v měsíci listopadu
Vědomostní test – Helena Mahelová známá i neznámá
Výstava – Básničky jak je neznáme
Pokračování výstavy historických pohlednic a fotografií u příležitosti 350 let založení Nové Včelnice
2. listopadu – KIV – 7.A
2. listopadu – KIV – 2.A
7. listopadu – KIV – 5.A
7. listopadu – senior klub hudební odpoledne hraje Generace
7. listopadu – výtvarná dílna – Kreslíme básničky
7. listopadu – recitační soutěž
12. – 27. listopadu – knihovna z důvodu nemoci uzavřena
28. listopadu – 1. prosince – knihovna měla omezený provoz z důvodu nemoci
 
 
 
Prosinec – Měsíc počítačové gramotnosti
 
Junior kvíz na prosinec
Vědomostní testy – Cestujeme po Asii – Pakistán
Výstava – Cestujeme po Asii- Pakistán
Výstava – Výročí v měsíci prosinci
Vědomostní test – Výročí v měsíci prosinci
Vědomostní test – Co namaloval Josef Lada?
Vánoční vědomostní test
Výstava – Vánoční výstava
 Výstava – Vánoce Josefa Lady
1. prosince – omezený provoz z důvodu nemoci knihovnice
5. prosince – výtvarná dílna- Záložky
7. prosince – KIV – 1.A
8. – 22. prosince – Den pro dětskou knihu – Prodejní výstava nových knih vydavatelství Fragment
8. prosince – Den pro dětskou knihu – Den otevřených dveří
8. prosince Den pro dětskou knihu – výtvarná dílna – Vánoční výzdoba knihovny
8. – 22. prosince – prodejní výstava – Drátované šperky
10. prosince – KIV – 9.B
12. prosince – Senior klub – výrobky dovedných rukou
12. prosince – výtvarná dílna - Hledáme jméno pro zatoulaného psa
12. prosince – výtvarná dílna – Vánoční vystřihovánky
13. prosince – KIV – 4.A
14. prosince – výtvarná dílna – Vánoční přáníčka
15. prosince – výtvarná dílna – Stříkané vánoční šablony
19. prosince – výtvarná dílna – Sněhuláci
22. prosince – výtvarná dílna – Sněhuláci
 
 Činnost knihovny – vedlejší činnosti
 
Matriční činnosti (zastupování) a vidimace a legalizace
 
CzechPoint
 
Dotace
 
Žádosti, realizace a vyúčtování např. dotace pro knihovnu, na pouť, na autobusové zastávky, na další pavilon mateřské školky, na kamerový systém, na přechod pro chodce, kulturní akce pro děti, na Czech Point.
 
Kultura
 
Příprava veškerých kulturních akcí, které pořádala nebo spolupořádá kulturní komise nebo knihovna – koncerty, divadla, Kuličkiáda a malování na chodník, Pohádkový les, Drakiáda, Dětský den, Mikulášská besídka, Zvonečkový průvod, pouťové veselí…
 
Novovčelnický zpravodaj
 
Registr práv a povinnností
 
Cestovní ruch
 
Příprava podkladů pro různé reklamní materiály (brožury, pohledy apod.), poskytování informací o Nové Včelnici.
 
Datové schránky a elektronické podpisy
 
Pověřená osoba a oprávněná osoba
 
Webové stránky
 
Vytvoření textů pro webové stránky města  a aktualizace textů a stránek
 
Ostatní
 
Např. Výstřižky článků z tisku „o Nové Včelnici“, vyhledání informací a fotografií o historii Nové Včelnice, zpracování návrhů rozpočtů pro knihovnu, kulturu a zpravodaj
školení, porady, semináře – knihovna, matrika, datové schránky, el. podpisy, posílání článků do tisku – Týdeník, Listy Jindřichohradecka o „dění“ v Nové Včelnici, účast v republikových soutěžích – OKNA – přehlídka nejlepších tématických besed pro děti, Jihočeská ratolest (soutěž o ekologický projekt – Nejvíce sešlapaných lahví v kontejneru), Městská knihovna roku, Kamarádka knihovna
 
 
 
 
 
…ale největší odměnou je spokojenost a úsměv
našich čtenářů a návštěvníků
 
 
Marie Davidová, Městská knihovna Nová Včelnice